Pensioen eigen beheer: wetsvoorstel aangehouden

Donderdag 22 december 2016

Tot op het laatste moment was het spannend of het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen zou worden in de Eerste Kamer of niet. Maar na een artikel in de Telegraaf van dinsdagochtend 20 december besloot staatssecretaris Wiebes aan de Eerste Kamer te vragen om het wetsvoorstel aan te houden. De Eerste Kamer heeft daarmee ingestemd. Dat betekent dat het wetsvoorstel niet per 1 januari 2017 in zal gaan.

Wat betekent dit nu voor u? Wij geven u graag een korte toelichting.

Dit jaar nog actie nodig?
Nee, er hoeft dit jaar niets meer geregeld te worden.

Als u nog pensioen opbouwt zouden we, indien wij uw adviseur zijn, in eerste instantie vóór 1 januari 2017 een besluit voor u regelen. Dit wordt nu vóór 1 april 2017. Mogelijk dat dit nog later wordt, maar dat zal afhangen van een novelle en aanpassing van het wetsvoorstel dat staatssecretaris Wiebes aan de Eerste Kamer zal sturen.

Wellicht langer opbouwen?
Het is dus nog steeds mogelijk verder te gaan met pensioenopbouw in eigen beheer, ook na 1 januari 2017. Het is echter nog niet duidelijk vanaf wanneer het niet langer mogelijk is om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Nadere informatie daarover volgt.

Pensioen elders verzekerd
Heeft u uw pensioen elders verzekerd? Dan hebben we, indien we uw adviseur zijn, extra informatie nodig ten behoeve van de berekeningen die noodzakelijk zijn om uw jaarrekening 2016 en 2017 juist op te stellen en u goed te adviseren over de te maken keuzes in 2017 en daarna. Wij vragen u te zijner tijd daarvoor een machtiging te tekenen waardoor wij deze informatie rechtstreeks bij uw tussenpersoon of verzekeraar kunnen opvragen.

Als u uw pensioen elders verzekerd heeft en u wilt dit eventueel nog naar eigen beheer overbrengen, dan krijgt u hiervoor tot 1 april 2017 de tijd. Mogelijk wordt ook deze datum nog uitgesteld.

Extra pensioenlast
Door een antwoord dat de staatssecretaris op vragen had gegeven, lijkt het er op dat er een mogelijkheid is om een extra pensioenlast af te trekken van de winst door indexaties naar voren te halen. Dit was de basis voor het krantenartikel in de Telegraaf en veroorzaakte dus uiteindelijk het aanhouden van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Vanwege de ingewikkeldheid gaan wij daar in deze mailing niet verder op in. Op dit moment moeten we afwachten welk standpunt staatssecretaris Wiebes daarover in zijn novelle gaat innemen.

(Ex) partner?
Er is door diverse deskundigen inmiddels een brandbrief aan de Eerste Kamer gezonden waarin aandacht wordt gevraagd voor de complexiteit van de keuzes die u vanaf 1 januari 2017 dient te maken indien u een (ex) partner heeft. Inmiddels is er meer duidelijk over dit onderwerp. Staatssecretaris Wiebes heeft uitgebreide informatie en voorbeelden gegeven waardoor wij u, wanneer wij u gaan adviseren, van de juiste informatie kunnen voorzien.

U bent bij ons aan het goede adres
Als uw adviseur zorgen we er uiteraard voor dat de opbouw van uw pensioen in eigen beheer tijdig wordt stopgezet. Zodra er meer duidelijkheid is over de ingangsdatum en de eventuele aanpassing van het wetsvoorstel informeren wij u. Uiteraard blijven wij alle ontwikkelingen bewaken en houden wij u op de hoogte. 

Zijn wij nog niet uw adviseur? Voor een kop koffie en een prettig gesprek maken wij graag tijd. 

Terug naar het overzicht