Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Wij hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Wij nemen daarom onze verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Hiervoor maken wij bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen people, planet en profit (onder andere goed werkgeverschap, energie, duurzaam facilitair inkopen, duurzame mobiliteit, sponsoring diverse lokale clubs en stichtingen).