Pensioenadvisering

Voor uzelf, uw partner maar ook voor uw personeel wilt u het pensioen goed geregeld hebben. Daar kunnen wij ons heel goed in vinden. Het klinkt eenvoudig, maar de bijbehorende wet- en regelgeving is complex en dat geldt ook voor eventuele verzekerings- en bankproducten.

Onze pensioenadviseurs kunnen u van dienst zijn
Welk pensioen past het beste bij u of bij uw bedrijf? Wat kost het en wat krijgt u daarvoor? Wat is er nodig om het pensioen goed te regelen als uw huidige pensioenregeling niet voldoet? Onze pensioenadviseur begeleidt en adviseert u over het optimaal inkleden van uw pensioen en van het pensioen van uw werknemers. Er dient niet alleen voldoende geld te zijn wanneer u of uw werknemer met pensioen gaat, maar ook bij onverwachte gebeurtenissen, zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden. Kortom, het moet goed geregeld zijn.

We richten het vizier op de toekomst en houden rekening met de fase waarin uw onderneming zich bevindt, de waarde van uw onderneming, de marktontwikkelingen en uw verwachting. Bovendien zijn wij te allen tijde op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van pensioenen. Op basis hiervan voorzien wij u van een helder advies en bieden wij de best passende oplossing en de bijbehorende aanbieder.

Ook uw personeel verdient een passend pensioen
U wilt uw werknemers ook een passend pensioen aanbieden. Toch wilt u hierbij rekening houden met de kosten voor u als werkgever. Logisch, als u het ons vraagt. Wij begeleiden u naar een pensioenregeling die aansluit bij uw budget en waarmee u, binnen dat budget, het beste biedt voor uw personeel. Maar wij zorgen tevens voor de juiste communicatie met uw personeel.

Ook uw eigen pensioen is van belang
Na het bereiken van uw pensioenleeftijd, bij arbeidsongeschiktheid of overlijden, wilt u dat er voldoende geld is om te kunnen leven. Voor uzelf, maar mogelijk ook voor uw nabestaanden. Misschien bent u van plan om uw bedrijf en/of uw pand te verkopen zodra u uw pensioenleeftijd bereikt. Maar wat is daarvan de waarde tegen die tijd? En wat is er geregeld als u morgen ziek wordt of overlijdt? Dit zijn allemaal zaken die onze pensioenadviseurs samen met u doornemen, zodat u zich vervolgens onbezorgd kunt focussen op uw onderneming.

Passend qua kosten, rendement en belasting
De fiscale regels zijn onze adviseurs meer dan bekend, onze pensioenadviseurs zijn namelijk ook belastingadviseurs. Daardoor kunnen wij u nog optimaler van dienst zijn. Op basis van de juiste argumenten kunt u zo een afgewogen besluit nemen: of, hoe en waar te verzekeren. Het pensioen wordt desgewenst door ons beheerd en onderhouden. Wij houden u daarbij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en leveren u de juiste informatie aan voor uzelf of voor uw werknemers.

Wat zijn de mogelijkheden?
We houden het graag duidelijk, zodat u weet wat er mogelijk is. Concreet zijn dit onze pensioenmogelijkheden:
• Pensioenverzekering collectief of individueel
• Risicoverzekering
• arbeidsongeschiktheid
• Lijfrente
• Banksparen

De werkzaamheden binnen de pensioenadvisering van Konings & Meeuwissen zijn als volgt:

• Beoordeling van uw pensioenregeling, controle op compleetheid en juistheid, verlenging van uw pensioencontract of starten met een pensioenregeling:
  o Collectieve pensioenregelingen voor werknemers;
  o Individuele pensioenregelingen voor de DGA en de individuele ondernemer.
• Second opinion, als u elders advies heeft ontvangen en zeker wilt weten dat het advies klopt;
• Beoordelen van verzekeringscontracten en pensioenreglementen;
• Begeleiden van ondernemers in communicatie naar medewerkers;
• Pensioen bij echtscheiding;
• Waardeoverdracht;
• Beheer van pensioenregeling;
• Onderzoek om de pensioenrisico’s bij fusies en bedrijfsovernames zoveel mogelijk te beperken;
• Waarde van pensioenregelingen en levensverzekeringen berekenen;
• Nagaan welke risico’s u loopt en welke u tegen welke kosten kunt afdekken.

Hoe werken wij?
Wij werken met u samen voor de lange termijn. Bij vragen zijn onze pensioenadviseurs er om die te beantwoorden en u van een gedegen en praktisch advies te voorzien, al dan niet samen met onze andere specialisten.

Een eerste gesprek met onze pensioenadviseur is inventariserend, hierin stellen we vragen waaruit blijkt of u uw pensioen en dat van uw medewerkers goed geregeld heeft. Samen met u doorlopen we het volledige adviestraject waarin we diverse offertes van pakketten opvragen en vergelijken. Het resultaat? Een concreet en realistisch advies waarin uw wensen en behoeften in combinatie met de juiste uitgangspunten zijn opgenomen en zowel naar de kosten als de dekking is gekeken. Een advies waarmee wordt voldaan aan wet- en regelgeving.