Goede doelen

Konings & Meeuwissen is nauw betrokken bij de lokale stichtingen. Deze betrokkenheid uit zich o.a. in sponsoring van de diverse stichtingen.

Stichting Cardo

Cardo Theater is een uniek theater op het terrein van Pluryn, locatie Werkenrode in Groesbeek. Zowel artiesten, vrijwilligers en publiek bestaan uit mensen met en zonder handicap die elkaar ontmoeten tijdens de voorstellingen die in het theater worden gehouden. Cardo Theater ontvangt geen subsidie en wordt volledig gefinancierd door een groep van ruim 100 betrokken bedrijven. Avonden in Cardo Theater zijn altijd verrassend, u ziet er bekende en onbekende artiesten en u ontmoet elkaar in een ongedwongen sfeer. Het actuele theaterprogramma en de andere projecten die Cardo organiseert staan op de website vermeld.

Stichting Dierenambulance Nijmegen en omgeving (DAN)

Ongeveer 60 vrijwilligers zetten zich dag en nacht in om met behulp van 3 ambulances, een rubberboot, een paardentrailer, een basispost en diverse opvangfaciliteiten dieren in nood te helpen. Het werkgebied van de DAN omvat globaal het 'Land van Maas en Waal' vanaf Dreumel (onder Tiel) tot aan de Duitse grens en het 'Rijk van Nijmegen' met Gennep als ondergrens.

Stichting Bakkerscafé

Doel van de stichting is de exploitatie van het bakkerscafé. Het gaat om de commerciële exploitatie, maar vooral ook om de maatschappelijke doelstelling te realiseren. De stichting bewaakt de juiste balans tussen de twee. Verder is de stichting de werkgever en opdrachtgever voor de bouw en ontwikkeling.

Stichting vrienden van Hospice Bethlehem

In Hospice Bethlehem wordt de zorg betaald vanuit de AWBZ. Voor de kosten voor verblijf (wonen en eten) vraagt het hospice een vaste eigen bijdrage van alle gasten. Gasten die dit niet zelf kunnen betalen, kunnen een beroep doen op de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem. De Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem is opgericht om financiële steun aan het hospice te geven. Daarmee levert de stichting een bijdrage aan het functioneren en voortbestaan van het hospice. Konings & Meeuwissen levert voor een Vriendendienst het samenstellen van de jaarrekening.

NEC Doelbewust

N.E.C. Doelbewust initieert, ondersteunt en organiseert maatschappelijke projecten en activiteiten in de regio Nijmegen. Wij maken deel uit van het partnerplatform van de Stichting, andere partners zijn naast NEC, o.a. Gemeente Nijmegen, DAR, Talis, en Scholten Awater.

Arnhemse uitdaging

Maatschappelijk betrokken ondernemen en maatschappelijk betrokken zijn

De Arnhemse Uitdaging bouwt bruggen tussen het bedrijfsleven en de samenleving. Dat doen ze door het stimuleren en organiseren van maatschappelijk betrokken ondernemen in Arnhem en het tot stand brengen van samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Om zo oplossingen te realiseren voor maatschappelijke vraagstukken. De Arnhemse Uitdaging bemiddelt tussen aanbod van bedrijven en vragen van maatschappelijke organisaties. In de vorm van menskracht (handjes, kennis, kunde), materialen (spullen, ruimtes) en middelen (geld). Ze zijn een ondernemersnetwerk met een gezamenlijke doelstelling: het verbeteren van de leefkwaliteit in Arnhem, door het creëren van zoveel mogelijk verbindingen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Arnhem.

Loopland Gelderland

Konings & Meeuwissen steunt Loopland Gelderland.

Loopland Gelderland is een initiatief van loopcoach Honore Hoedt om 20.000 kinderen in Gelderland Beter te leren Bewegen en Lopen. Hiertoe worden 200 gymleraren bijgeschoold, zij maken in de vorm van een clinic kennis met de oefenstof en ontvangen leskaarten en video’s om op school mee aan de slag te gaan. Het team van Loopland Gelderland bestaat inmiddels uit een staf van 5 part timers en 20 trainers. Provincie Gelderland subsidieert het project en de HAN, team talent ondersteunt het project met deskundigheid.

Het motto is: Beter Bewegen en Lopen als basis voor een levenslang sportplezier.

Talentenjacht
Daarnaast is een kijkwijzer voor looptalent ontwikkeld, waarmee de gymleraren de beste 25 bewegers en lopers van een school selecteren. Deze scholieren krijgen een testdag op papendal aangeboden. De hele grote talenten mogen een jaar lang wekelijks op Papendal meetrainen, naast hun eigen sport.

RTC - Loopland Gelderland
De bijzondere looptalenten (sprint - midden en lange afstand) die ervoor kiezen om een goede hardloper te worden, komen terecht in een Regionale Trainingscentrum Loopland (RTC) onder leiding van coaches van Loopland Gelderland. Daar worden zij opgeleid voor een nationale en internationale loopbaan.

Loopland Gelderland is een unieke combinatie van drie O’s: Ontdekken - Ontwikkelen - Oogsten.

Alle looptalenten kunnen zich op Papendal ontwikkelen “van Gelderland naar RIO”.

UBUNTU is opgericht op 23 juni 2016 en gelooft dat ieder kind in de wereld uniek is en dat ze allemaal dezelfde toegang moeten hebben tot de basisbehoeften als gezondheidszorg, voeding en onderwijs. De missie is: Verbetering van kennis door middel van voeding.
De doelstelling van UBUNTU is om de academische vaardigheden van kinderen te vergroten middels een gericht gezondheids- en voedingsprogramma hetgeen moet leiden tot het vergroten van de kansen en mogelijkheden in het leven.